komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Računi

Računi za obavljenu uslugu se ispostavljaju jednom mjesečno za prethodni mjesec.

Rok za podmirenje računa je 15 (petnaest) dana od dana ispostave računa. Ukoliko obveznik plaćanja usluge ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu sa važećim zakonskim propisima.