komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja organizacije PODGORA ČISTOĆA d.o.o., koje je usmjereno na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite
tehničko – tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete u našem području rada.

Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika usluga i ispunjenje njihovih želja i potreba. Sigurnost i pravilno postupanje s komunalnim i neopasnim otpadom, očekivanja su naših korisnika koja želimo nadmašiti.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, želimo neprekidno poboljšavati kvalitetu naših usluga, te upravljati značajnim aspektima okoliša koje možemo nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja daljnjeg onečišćenja okoliša.

Uprava organizacije je svjesna da politiku upravljanja kvalitetom i okolišem treba promovirati kao zajednički napor svih u postizanju najviše razine kvalitete usluga, uz očuvanje okoliša te ju pojasniti svim radnicima organizacije.

Rukovoditelji i svi radnici grade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti organizaciji 
PODGORA ČISTOĆA d.o.o. koja se zasniva na vođenju brige o interesima i potrebama svakog radnika, te poticanju uključivanja radnika u kreiranju poslovnih procesa i aktivnosti organizacije.

Odgovornost za pravovremenu primjenu i osiguranje kvalitete naših usluga pripada svakom radniku i radnoj jedinici za poslove koje obavlja.
Uprava organizacije u svom radu na području kvalitete i upravljanja okolišem inzistira na stalnoj komunikaciji s poslovnim partnerima, te unutarnjim i vanjskim interesnim grupama. Poduzima mjere smanjenja onečišćenja i stalnog poboljšavanja u sustavu kvalitete i okoliša.

Svoju politiku i rezultate upravljanja kvalitetom i okolišem na prikladan način želi prezentirati javnosti.

Uprava organizacije se obvezuje da će u okviru svojih poslovnih obveza predano raditi na dosljednoj primjeni i neprestanom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, te ga usklađivati sa zakonskim zahtjevima i svjetskim normama zaštite okoliša.