komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Novosti

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, Dana 01. studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/2017) kojom je detaljnije propisana obaveza svih gradova i općina na području Republike Hrvatske da se provedu mjere za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta i

Računi za obavljenu uslugu se ispostavljaju jednom mjesečno za prethodni mjesec. Rok za podmirenje računa je 15 (petnaest) dana od dana ispostave računa. Ukoliko obveznik plaćanja usluge ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu sa važećim zakonskim propisima.