komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Najava redovitog, jesenskog sakupljanja krupnog otpada

O B A V I J E S T

Obavještavamo vas da će Podgora čistoća d.o.o. provest akciju sakupljanja krupnog otpada prema sljedećem rasporedu:

  • 13.12.2021. (PONEDJELJAK) – ŽIVOGOŠĆE I IGRANE
  • 14.12.2021. (UTORAK) – DRAŠNICE I PODGORA
  • 15.12.2021. (SRIJEDA) – PODGORA

 

OTPAD STE DUŽNI IZNIJETI ISPRED SVOJE KUĆE  (OBRAČUNSKOG MJESTA) NAJKASNIJE DO 07,00 SATI NA DAN KADA JE NA RASPOREDU NASELJE U KOJEM ŽIVITE JER SE ISTE ULICE NEĆE PROLAZITI PONOVNO NAKON ŠTO KAMIONI PROĐU!

 

Krupnim otpadom se smatra sljedeće:

  • plastika (stolice, posude, plastični stolovi i slično);
  • drvenarija (drveni namještaj, palete) – namještaj ste dužni rastaviti zbog smanjenja volumena otpada i lakšeg rukovanja s istim;
  • metal (posuđe, stolovi);
  • ostalo (madraci, kauči, naslonjači i slično).

 

U krupni otpad NIJE DOZVOLJENO bacati sljedeće:

  • građevinski otpad (šuta, cigla, beton);
  • opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, pesticidi);
  • miješani komunalni otpad.

 

NAVEDENE KATEGORIJE OTPADA NEĆE BITI SAKUPLJENE U AKCIJI!!

MOLIMO SVE GRAĐANE DA VOZILA NE PARKIRAJU NA NAČIN KOJI BI MOGAO ONEMOGUĆITI PRISTUP NAŠIM KAMIONIMA.

Za sve eventualne izmjene datuma koje mogu biti uzrokovane višom silom, molimo naše korisnike da prate ovu web stranicu, naš Facebook profil i Facebook stranicu.

Također molimo sve naše korisnike da se pridržavaju navedenih datuma i da prije i poslije toga ne iznose svoj otpad na javnu površinu, osim u dogovoru s nama!