komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Misija i vizija

Misija

Misija organizacije PODGORA ČISTOĆA d.o.o. je:

  • ostati društveno odgovorna organizacija
  • poboljšati kvalitetu života građana općine Podgora
  • sačuvati okoliš za buduće generacije

 

Vizija

PODGORA ČISTOĆA d.o.o. u ostvarivanju svoje vizije predstavlja sebe kao organizaciju koja:

  • primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju
trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje
  • prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih
korisnika svojih usluga
  • aktivno sudjeluje u promicanju zaštite okoliša, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete
življenja stanovništva
  • je usmjerena na kontinuirano podizanje i  kontrolu kvalitete svojih usluga
unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
  • je moderno, stabilno i efikasno organizirana, na način koji će osigurati dovoljno poslova,
aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju financijskih rezultata