komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Kalendar odvoza otpada – papir, plastika, staklo

KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. PAPIR, PLASTIKA I STAKLO

Podgora
Drašnice
Igrane
Živogošće
Ožujak 11. Papir 12. Papir
25. Papir 26. Papir
Travanj 08. Papir 09. Papir
22. Papir 23. Papir
Svibanj 13. Papir 14. Papir
27. Papir 28. Papir
Lipanj 10. Papir, Plastika 11. Papir, Plastika
24. Papir, Staklo 25. Papir, Staklo
Srpanj 08. Papir, Plastika 09. Papir, Plastika
22. Papir, Staklo 23. Papir, Staklo
Kolovoz 12. Papir, Plastika 13. Papir, Plastika
26. Papir, Staklo 27. Papir, Staklo
Rujan 09. Papir, Plastika 10. Papir, Plastika
23. Papir, Staklo 24. Papir, Staklo
Listopad 14. Papir, Plastika 15. Papir, Plastika
28. Papir, Staklo 29. Papir, Staklo
Studeni 11. Papir, Plastika 12. Papir, Plastika
25. Papir, Staklo 26. Papir, Staklo
Prosinac 09. Papir, Plastika 10. Papir, Plastika
23. Papir, Staklo 24. Papir, Staklo

 

U plave vrećice za papir TREBA ODLAGATI:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

 

U plave vrećice za papirNE SMIJE SE ODLAGATI:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

 

žute vrećice za plastiku TREBA ODLAGATI:

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.;
 • ​boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.;
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjenastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak),
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.;
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

 

U žute vrećice za plastiku NE SMIJE SE ODLAGATI:

 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja,
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija,
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina,
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce).

 

U zelene vrećice za staklo SMIJE SE ODLAGATI samo staklena ambalaža – boce, staklenke i slično.

 

U zelene vrećice za staklo NE SMIJE SE ODLAGATI:

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke,
 • porculanski i keramički predmeti.

 

Vrećice za otpad

 

Podgora Čistoća d.o.o.