komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Gdje je moje mjesto? Upute o odvajanju otpada

GDJE JE MOJE MJESTO? OTPAD PITA ČESTO

Odvajamo otpad-upute

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Iako na planetu Zemlji postoji jako puno vrsta živih bića, OTPAD proizvodi samo jedno jedino – ČOVJEK.

Svi mi na razne načine možemo pridonijeti rješavanju  problema otpada, očuvanju prirodnih resursa i održivom ekonomskom razvitku lokalne zajednice.

Odgovornim postupanjem  s otpadom temeljenim na principima smanji, ponovno koristi i recikliraj svatko može značajno smanjiti količinu otpada za odlaganje, čuvajući na taj način okoliš. Štedi se prostor na odlagalištu i sprečava otvaranje novih.

U konačnici ukoliko ne promijenimo vlastite navike plaćati ćemo skupe naknade, ali i biti suodgovorni  za daljnje onečišćenje okoliša.

 

PAPIR i KARTON

ZNAMO KAMO

Papirnati otpad odložite za papir odgovarajuće spremnike na javnim površinama.

Što se odlaže u spremnike za papir

DA: novine, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice, knjige, kartonska ambalaža, kartonske kutije za jaja,omotnice

NE: tetrapak, ugljeni papir, plastificirani papir, pelene, fotografije, plastificirane etikete

 

STAKLO

ZNAMO KAMO

Za staklenu ambalažu od pića možete koristiti povratnu naknadu u trgovinama, staklo koje nije u sustavu povratne naknade odložite u odgovarajuće spremnike na javnim površinama

Što se odlaže u spremnike za papir

DA: prazne staklenke i boce svih boja i veličina

NE: žarulje, prozorsko staklo,bolničko staklo, kristalno i armirano stakl, boce od lijekova, svjetiljke

 

PLASTIKA

ZNAMO KAMO

Za PET ambalažu od pića i mliječnih proizvoda možete koristiti povratnu naknadu u trgovinama, za ambalažu koja nije u sustavu povratne naknade odložite u odgovarajuće spremnike na javnim površinama

Što se odlaže u spremnike za plastiku

DA: sve vrste plastike, čašice i posude od jogurta, folije, vrećice, boce šampona, omekšivača, prehrambenih proizvoda, SVA AMBALAŽA KOJA IMA JEDNU OD OZNAKA

NE: plastična ambalaža motornih ulja , pesticida, herbicida, insekticidan otrova i sl..

 

ODJEĆA

Kontejneri za odvojeno prikupljanje odjeće,obuće i dječjih igračaka nalaze se na javnim površinama

 

TETRAPAK

  • Tetrapak ambalaža je odlična sirovina za tvornice papira jer je u sastavu tetrapak pakiranja najčešće karton visoke kvalitete kojemu su vlakna duža i čvršća što poboljšava kvalitetu recikliranog  papira

ZNAMO KAMO

Tetrapak odložite u odgovarajuće spremnike s natpisom tetrapak ili u žute spremnike predviđene za plastiku ako su tome namjenjene

 

OPASNI OTPAD

ZNAMO KAMO

Baterije i akumulatore možete besplatno predati trgovinama u kojima ste ih kupili.

Stare lijekove možete besplatno predati ljekarnama

Električni i elektronični otpad. Za besplatan odvoz elektroničnog otpada (televizori, mobiteli, hladnjaci, računala, monitori, pisači i dr.) obratite se na besplatni telefon 0800 444 110

Za ostali opasni otpad obratite se tvrtki Cian doo iz Splita na telefon 021 540 190

 

ORGANSKI OTPAD- BIOOTPAD

ZNAMO KAMO

Ako imate vlastiti vrt kompostirajte u njemu, te na taj način pridonesite smanjenju količine otpada te istovremeno  proizvodite  vrijedno gnojivo (humus)

Za informacije kako napraviti kompostište u vrtu posjetite web stranicu www.podgora-cistoca.hr

 

OSTALI KOMUNALNI OTPAD

ZNAMO KAMO

Ostali komunalni otpad odlaže se kao i dosad u tipizirane posude „Podgora čistoća” i odvozi se prema rasporedu.

Što se odlaže u spremnike za ostali komunalni otpad

DA: Ostali otpad koji nije naveden u prethodnim kategorijama koje se odvojeno skupljaju

NE: tvari sa jakim kemikalijama, Zapaljive i eksplozivne tvari, stare baterije, lijekovi, električni i elektronski otpad, boje i lakovi, otpad životinjskog podrijetla, vrući pepeo, građevinski otpad

Letak A4 “Gdje je moje mjesto? Otpad pita često!” (PDF)

Letak A5 “Razvrstavanje otpada” (PDF)


ZA DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
ODVOJENOG ODLAGANJA OTPADA, KONTAKTIRAJTE:

PODGORA ČISTOĆA D.O.O.

Ruđera Boškovića 20
21327 Podgora
Tel.: 021/625-244
Mob: +385 091 579 4987
ekologija@podgora-cistoca.hr
www.podgora-cistoca.hr