komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Cjenik kućanstvo

1. za kućanstva u kojima se stanuje tijekom cijele godine:

po broju članova kućanstva prema službenoj evidenciji  18,53 kn/mj/član
s tim da su studenti i članovi kućanstva do 18 godina oslobođeni plaćanja usluga uz predočenje odgovarajuća potvrde

2. za kućanstva u kojima se povremeno stanuje (vikendice) za razdoblje od 4 (četiri) mjeseca 28,53 kn/mj/korisnik prema sljedećem izračunu broja korisnika usluge:

objekti do   25 m2      1 korisnik
od   26 do   40 m2      2 korisnika
od   41 do   50 m2      3 korisnika
od   51 do 100 m2      4 korisnika
od 101 do 160 m2      5 korisnika
od 161 do 230 m2      6 korisnika
od 231 do 310 m2      7 korisnika
od 311 do 400 m2      8 korisnika
od 401 do 500 m2      9 korisnika
od 501 do 600 m2     10 korisnika
od 601 do 700 m2    11 korisnika
od 701 do 800 m2    12 korisnika
od 800 i više             13 korisnika

3. za kućanstva u kojima borave gosti tijekom turističke sezone (lipanj, srpanj i  kolovoz) po broju gostiju 28,53 kn/mj/krevet

4. za kućanstva u kojima se povremeno stanuje (vikendice) i u kojima borave gosti  tijekom turističke sezone (lipanj, srpanj i kolovoz) usluga se za goste naplaćuje  prema točki 3., a broj povremenih članova kućanstva se određuje na način da se od površine objekta utvrđene prema točki 2. oduzima 15 m2 po gostu, s tim da taj broj ne može biti manji od 1 (jednog) korisnika.

5.  za pražnjenje po planiranom obračunskom periodu prema Ugovoru o koncesiji

Namjenski dodatak na cijenu za sanaciju odlagališta “Karepovac”

Na navedene cijene se obračunava dodatak u skladu sa Ugovorom o uvjetima i načinu korištenja odlagališta komunalnog otpada “Karepovac” u Splitu, od 09. 12. 2010. godine, kojeg je Općina Podgora potpisala sa gradom Splitom i iznosi:

  • za domaćinstva 1,80 kuna po korisniku ( članu domaćinstva, “vikend korisniku”, gostu ….) u razdoblju dok se naplaćuje prema ovom Cjeniku.
  • za privredu 0,003 kuna po litru zadužene posude za razdoblje dok se objekt koristi

Navedeni iznos će se uplaćivati na poseban račun Općine Podgora prema uplati, te se prenosi na račun Grada Splita u svrhu sanacije odlagališta Karepovac.
Računi za obavljenu uslugu se ispostavljaju jednom mjesečno za predhodni mjesec.
Rok za podmirenje računa je 8 (osam) dana od dana ispostave računa.
Ukoliko obveznik plaćanja usluge ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu sa važećim zakonskim propisima.