komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Uredbe

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, Dana 01. studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/2017) kojom je detaljnije propisana obaveza svih gradova i općina na području Republike Hrvatske da se provedu mjere za smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta i