komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244

Akti – Odluke

Akti Općine Podgora

– Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – PDF

– Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – PDF

Odluke – Podgora Čistoća d.o.o.

– Odluka o imenovanju povjerenstva za reklamacije potrošača – PDF