komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Podgora.
Čišćenje javnih površina u općini Podgora.
Održavanje groblja i uklanjanje otpada sa groblja na području općine Podgora.
Prijevoz pokojnika i organizacija sahrana.
Prerada maslina i besplatan prijevoz maslina iz maslinika do uljare. Uljara Acinger
Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, Dana 01. studenog 2017. godine na snagu je stupila...
Računi za obavljenu uslugu se ispostavljaju jednom mjesečno za prethodni mjesec. Rok za podmirenje računa je 15 (petnaest) dana...

1. PODGORA PORAT – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
2. PODGORA PUT SPOMENIKA – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
3. PODGORA HOTEL NATALI – staklo, plastika, papir, biootpad
4. PODGORA ČAKLJE – staklo, plastika, papir, biootpad
5. DRAŠNICE PORAT – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
6. IGRANE ULAZ – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
7. IGRANE NOVA LUČICA – staklo, plastika, papir, biootpad
8. ŽIVOGOŠĆE BLATO, ULAZ ISTOK – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad

Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 10. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku. 

Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.

Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.

Rb.

Naziv

Adresa

Mjesto

Poštanski broj

Telefon

1.

CE-ZA-R d.o.o.

Josipa Lončara 15

Zagreb

10090

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Ul. Pavleka Miškine 15

Varaždin

42000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Dravska 22

Koprivnica

48000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Obala Franje Račkog 13

Karlovac

47000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Božidara Adžije 19

Sisak

44000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Eugena Kumičića 103 d

Slavonski Brod

35000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Težačka Međa 3

Vukovar

32000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Cesta dr. Franje Tuđmana 78

Kaštel Sućurac

21212

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Kolodvorska 13

Đurđenovac

31511

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Željeznička 15

Kutina

44320

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Gorička 13 (ind. Zona Podi)

Šibenik

22000

0800-0204

2.

C.I.A.K. d.o.o.

Stupničke šipkovine 1

Donji Stupnik

10255

01/3463-521

C.I.A.K. d.o.o.

Gubaševo 47c

Zabok

49210

049/249-174

3.

FLORA VTC d.o.o.

Vukovarska cesta 5

Virovitica

33000

033/803-140

4.

KAIROS d.o.o.

Industrijska zona jug 9

Osijek

31000

031/250-030

5.

METIS d.d.

Kukuljanovo 414

Kukuljanovo

51227

0800-0051

METIS d.d.

Valica 8

Pula

52100

0800-0051

METIS d.d.

Žegar VI/40

Ogulin

47300

0800-0051

METIS d.d.

Špilnički odvojak 11

Otočac

53220

0800-0051

6.

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o.

Ulica Ive Dulčića 6

Zadar

23000

023/340-777

7.

UNIVERZAL d.o.o.

Cehovska 10

Varaždin

42000

042/241-555

Prigovor na račun za uslugu sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Ukoliko niste u mogućnosti popuniti obrazac, isti možete skinuti ovdje u PDF formatu, ispuniti i donijeti u naše urede.

PDF - Obrazac prigovora

captcha