komunalno@podgora-cistoca.hr +385 (0)21 625 244
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Podgora.
Čišćenje javnih površina u općini Podgora.
Održavanje groblja i uklanjanje otpada sa groblja na području općine Podgora.
Prijevoz pokojnika i organizacija sahrana.
Prerada maslina i besplatan prijevoz maslina iz maslinika do uljare. Uljara Acinger
KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. PAPIR, PLASTIKA I STAKLO - primjer vrećica i sakupljanja u iste.
13.6. - VELIKI KAMION - Podgora - MALI KAMION - cijelo područje općine gdje vozi mali kamion...

1. PODGORA PORAT – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
2. PODGORA PUT SPOMENIKA – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
3. PODGORA HOTEL NATALI – staklo, plastika, papir, biootpad
4. PODGORA ČAKLJE – staklo, plastika, papir, biootpad
5. DRAŠNICE PORAT – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
6. IGRANE ULAZ – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad
7. IGRANE NOVA LUČICA – staklo, plastika, papir, biootpad
8. ŽIVOGOŠĆE BLATO, ULAZ ISTOK – miješani komunalni otpad, staklo, plastika, papir, biootpad

Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 10. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku. 

Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.

Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.

Rb.

Naziv

Adresa

Mjesto

Poštanski broj

Telefon

1.

CE-ZA-R d.o.o.

Josipa Lončara 15

Zagreb

10090

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Ul. Pavleka Miškine 15

Varaždin

42000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Dravska 22

Koprivnica

48000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Obala Franje Račkog 13

Karlovac

47000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Božidara Adžije 19

Sisak

44000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Eugena Kumičića 103 d

Slavonski Brod

35000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Težačka Međa 3

Vukovar

32000

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Cesta dr. Franje Tuđmana 78

Kaštel Sućurac

21212

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Kolodvorska 13

Đurđenovac

31511

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Željeznička 15

Kutina

44320

0800-0204

CE-ZA-R d.o.o.

Gorička 13 (ind. Zona Podi)

Šibenik

22000

0800-0204

2.

C.I.A.K. d.o.o.

Stupničke šipkovine 1

Donji Stupnik

10255

01/3463-521

C.I.A.K. d.o.o.

Gubaševo 47c

Zabok

49210

049/249-174

3.

FLORA VTC d.o.o.

Vukovarska cesta 5

Virovitica

33000

033/803-140

4.

KAIROS d.o.o.

Industrijska zona jug 9

Osijek

31000

031/250-030

5.

METIS d.d.

Kukuljanovo 414

Kukuljanovo

51227

0800-0051

METIS d.d.

Valica 8

Pula

52100

0800-0051

METIS d.d.

Žegar VI/40

Ogulin

47300

0800-0051

METIS d.d.

Špilnički odvojak 11

Otočac

53220

0800-0051

6.

ODLAGALIŠTE SIROVINA d.o.o.

Ulica Ive Dulčića 6

Zadar

23000

023/340-777

7.

UNIVERZAL d.o.o.

Cehovska 10

Varaždin

42000

042/241-555

Prigovor na račun za uslugu sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Ukoliko niste u mogućnosti popuniti obrazac, isti možete skinuti ovdje u PDF formatu, ispuniti i donijeti u naše urede.

PDF - Obrazac prigovora

captcha

Sukladno čl.10, Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) prigovori/reklamacije
mogu se podnijeti:

- osobno – u poslovnim prostorijama Društva;
- poštom – na adresu: Podgora čistoća d.o.o., Ruđera Boškovića 20, Podgora;
- e-mailom: komunalno@podgora-cistoca.hr

Pisani prigovor/reklamaciju možete podnijeti na obrascima za podnošenje pisanog prigovora
koji se nalaze u našim poslovnim prostorijama, i na našoj web stranici popunjavanjem
dostupnog obrasca.

Molimo Vas da na prigovoru obvezno navedete svoje podatke (ime i prezime, adresu, kontakt
broj telefona).

Odgovor na pisani prigovor dostavit ćemo u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja
istog u pisanom obliku.

U slučaju da niste zadovoljni zaprimljenim odgovorom, možete se obratiti, drugostupanjskom
tijelu, Povjerenstvu za reklamacije potrošača, putem tvrtke Podgora čistoća d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE KOJIMA JE ODREĐENA SAMOIZOLACIJA I ČLANOVIMA NJIHOVIH KUĆANSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORA

Osobe kojima je određena samoizolacija zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju virusom COVID-19 DUŽNE SU odložiti otpad unutar obične plastične vrećice za otpad i čvrsto ju zavezati, potom tu vrećicu staviti u drugu plastičnu vrećicu koju treba opetovano čvrsto zavezati.

Ovako pripremljen otpad potrebno je držati odvojeno od ostalog kućnog otpada najmanje 72 sata (3 dana) prije odlaganja u spremnik za miješani komunalni otpad.

Maramice, papirnati ručnici i sav drugi papirnati i kartonski otpad NE SMIJE se odlagati u plave vreće za papir, već isključivo u miješani komunalni otpad.